Disclaimer

Versie: 2.11
Laatste aanpassing op: 24/7/2021

  1. Ondernemingsgegevens
  2. Gebruiksvoorwaarden
  3. Privacybeleid
  4. Cookieverklaring

1. Ondernemingsgegevens

René©
Krabbegem 28a, B-9260 Wichelen
info@drinkrene.be
Tel: +32 498 26 81 93

BTW BE 0640 974 119

Belfius rekening:
BIC GKCCBEBB
BE66 0689 1077 3443

2. Gebruiksvoorwaarden

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Door het bezoek aan of het gebruik van gegevens op drinkrene.be (de "Website") ga je (de "Bezoeker") automatisch akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden").

I. Minimumleeftijd

De Website is enkel geschikt voor personen die de minimumleeftijd voor het nuttigen van alcohol bereikt hebben (deze leeftijd kan afhankelijk zijn van lokale wetgevingen).

II. Inhoud

De volledige inhoud van deze website (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot teksten, afbeeldingen, en video) is exclusief eigendom van René© en mag onder geen enkele vorm gekopieerd of aangepast worden zonder schriftelijke toestemming van René©.
René© probeert in de mate van het mogelijke steeds volledige én correcte informatie te geven maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden in de inhoud van de Website en eventuele schade dat deze inhoud al of niet kan berokkenen aan je systeem, persoon, of organisatie.

III. Gebruik

De Bezoeker mag de Website enkel gebruiken a.d.h.v. de voorziene interface. Elk kwaadwillig gebruik (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot screen-scraping en hotlinking) en/of elke hack-poging kan een gerechterlijke vervolging met zich meebrengen.

IV. Links

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. René© geeft geen goedkeuring, associatie of sponsoring met de gelinkte websites tenzij uitdrukkelijk vermeld. René© heeft de inhoud van deze websites niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of schade dat deze al dan niet kunnen berokkenen aan je systeem, persoon, of organisatie.

V. Account

Om een online bestelling (een "Bestelling") te kunnen plaatsen dient de Bezoeker een profiel (een "Online Account) aan te maken op de Website. De Bezoeker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij invult alsook voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en het gebruik van zijn Online Account. René© behoudt zich het recht om in geval van inbraken op de Voorwaarden, misbruik van de Online Account of andere geldende voorwaarden in de relatie tussen de Bezoeker en René©, de betrokken Online Account te verwijderen of ontoegankelijk te maken zonder voorafgaande kennisgeving. In dit geval kan de Bezoeker geen aanspraak maken op enige vergoedingen of compensaties.

VI. Koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen René© en de Bezoeker wordt gesloten van zodra de Bezoeker de bevestigingsmail heeft ontvangen. René© behoudt zich het recht om Bestellingen alsnog te weigeren, bijvoorbeeld wanneer de Bezoeker de bestelling geplaatst heeft met het oog op doorverkoop, of in het geval dat de bestelling geplaatst werd door een minderjarige. Ook in het geval van een vergissing aangaande de beschrijving en/of de prijs van de bestelde goederen in kwestie kan René© de bestelling alsnog annuleren nadat deze werd geplaatst door de Bezoeker. In geval van annulering zal René© het volledig reeds betaalde bedrag binnen 30 werkdagen volgend op de kennisgeving van annulering terug overmaken aan de Bezoeker, exclusief eventuele betaalde reservatie- en leveringskosten.

VII. Prijzen

Alle prijzen die vermeld zijn op de Website zijn BTW inbegrepen. De prijzen kunnen ten allen tijde wijzigen en omvatten niet de eventueel verschuldigde leveringskosten en/of reservatiekosten van de Bestelling. De totaalprijs die moet betaald worden zal bij elke Bestelling vermeld worden op de bevestigingspagina na het plaatsen van een Bestelling en in de bevestigingsmail die de klant ontvangt.

René© heeft het recht om de prijzen en informatie op de Website aan te passen op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

René© spant zich naar best vermogen in opdat de prijzen en informatie vermeld op de Website vrij zijn van fouten en vergissingen. Het is echter niet uitgesloten dat er af en toe onjuistheden in de communicatie sluipen. In deze gevallen kan René© niet gedwongen worden om een overeenkomst af te sluiten aan de voorwaarden die blijken uit de affichagefout, nog aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van deze fout.

De afbeeldingen en foto's op de Website die gebruikt worden om producten voor te stellen hebben geen verbindende waarde en kunnen producten of zaken bevatten die niet in de aangegeven prijs zijn inbegrepen.

VIII. Promoties

De Bezoeker kan enkel gebruik maken van promoties en kortingscodes die op de Website gelden op het moment van de Bestelling. Deze voordelen zijn niet cumuleerbaar met elkaar noch met zichzelf en gelden enkel voor de aankoop van het aantal goederen dat gebruikelijk is voor normaal persoonlijk gebruik. De promoties kunnen nooit gebruikt worden voor het verkrijgen van gratis producten tenzij dat uitdrukkelijk werd aangegeven.

IX. Betaling

Alle Bestellingen zijn betaalbaar binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van de Bestelling of ten laatste bij levering/ophaling. Tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen tussen de Bezoeker en René© worden er geen betalingsfaciliteiten toegestaan. De niet-naleving van één betalingstermijn brengt desgevallend de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale verschuldigde saldo met zich mee zonder dat daarbij een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

X. Leveringen

Leveringen zijn (voorlopig) enkel mogelijk in Wichelen, Aalst, en Lede (meer bepaald in de postcodes 9260, 9300 en 9340). Indien er gekozen wordt om de Bestelling te laten leveren kan er een leveringskost in rekening gebracht worden. Het volledig verschuldigd bedrag moet overgeschreven worden naar de bankrekening van René© (BE24 0639 7946 7538) binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van de Bestelling. Indien de betaling niet tijdig gebeurt kan het zijn dat de bestelling vervalt. Van zodra het volledige bedrag op de rekening van René© staat wordt de bestelling binnen de 10 werkdagen aan huis geleverd. De levering kan ook 's avonds en in het weekend plaatsvinden. Indien er in de bestellingsprocedure voor gekozen werd dat de bestelling ook bij de buren mag afgeleverd worden indien er niemand thuis is op het moment van levering dan zal er een briefje in de bus achtergelaten worden met het huisnummer van de buurman/buurvrouw. Indien de optionele levering bij de buren niet werd aangeduid dan kan er een extra leveringskost in rekening gebracht worden per extra keer dat een levermoment plaatsvindt. Deze eventuele extra leveringskost moet contant betaald worden bij het in ontvangst nemen van de levering. Leveringen bij de buren gebeuren steeds volledig op eigen risico. René© is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies en/of beschadiging van de volledige of gedeeltelijke bestelling.

XI. Ophalingen

Indien de Bezoeker een Bestelling plaatst en kiest voor "ophaling" dan dient deze het volledige bedrag te betalen op de moment dat hij de Bestelling ophaalt.

XII. Omruilingen

Alle aankopen zijn finaal en bestelde goederen kunnen standaard niet omgeruild worden. Indien het gaat om een wielertenue kan er een uitzondering gemaakt worden indien aan volgende voorwaarden voldaan is: er is voldoende stock voorhanden van de gevraagde maat, de labels zijn niet verwijderd van de wielertenue, de omruiling werd aangevraagd binnen 14 dagen na ontvangst van de wielertenue, en de wielertenue is ongebruikt.

XIII. Evenementen

Inschrijvingen op evenementen zijn finaal van zodra het inschrijvingsgeld betaald is. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

Deelname aan evenementen is volledig op eigen risico. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en het eigen materiaal. Deelnemers zijn tevens zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie en medewerkers tegen aanspraken van derden. Deelnemers gaan akkoord met het eventueel gebruik van hun beeltenis op fotomateriaal en op videomateriaal in druk of via online kanalen, voor promotionele doeleinden, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendom tijdens het evenement.

 

XIV. Wijziging van de Voorwaarden

René© kan deze voorwaarden op elk moment en zonder eerdere kennisgeving wijzigen.

XV. Toepasselijk recht

Op de Website is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

XVI. Contact

Indien je vragen hebt ivm de Voorwaarden kan je steeds contact opnemen.

3. Privacybeleid

I. Algemeen

Privacy dragen we hoog in het vaandel. De Website is vrij te gebruiken zonder persoonlijke gegevens op te geven. Bij het plaatsen van een online bestelling heeft René© bepaalde persoonlijke gegevens nodig om de bestelling te kunnen verwerken en af te handelen. Deze persoonlijke gegevens worden nooit doorgestuurd aan derden tenzij daar expliciet toestemming voor gekregen is van de Bezoeker. 

II. Partners

René© maakt gebruik van een aantal partners om persoonlijke gegevens te bewaren en/of te verwerken.
• Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in de database van René©, die op beveiligde servers van de hosting-partner (LuceePlanet) staat.
• Wanneer de Bezoeker expliciet toestemming gegeven heeft om hem op de hoogte te houden van nieuws en kortingen, dan kunnen zijn voornaam, naam en e-mailadres bewaard worden op de beveiligde servers van de e-mail partner (Mailchimp). 
• René© kan gebruik maken van programma's om facturen op te maken, te verzenden, en klanten te beheren. Deze programma's kunnen ook een eigen database hebben waarop de persoonsgegevens bewaard worden, en zijn nodig om de werking van René© te kunnen garanderen.

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat wettelijk nodig om de werking van René© te verzekeren, en zolang er analyses gedaan worden met het oog op optimalisaties van bedrijfsprocessen.

III. Persoonsgegevens wijzigen

De Bezoeker heeft het recht om zijn gegevens in te kijken en eventueel te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar René, Krabbegem 28a, B-9260 Wichelen met een kopij van je identiteitskaart, of dien een aanvraag in via info@drinkrene.be. We behandelen alle aanvragen zo snel mogelijk.

IV. Verzameling van anonieme gegevens

René© kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype en IP-adres, om de ontwikkelaar in staat te stellen de website te optimaliseren. Dit kan gebeuren in de vorm van cookies, schermopnames of scripts die de beweging van de muisaanwijzer bijhouden. Deze gegevens zijn ten allen tijde anoniem en stellen René© nooit in staat om een Bezoeker persoonlijk te identificeren.

V. Marketing

René© kan anonieme gegevens van de Bezoeker gebruiken voor marketing doeleinden. Het verzamelen van deze gegevens maakt de Bezoeker niet persoonlijk identificeerbaar.

Concreet voorbeeld, uitgelegd in verstaanbare taal: De Website bevat een zogenaamde Facebook Pixel. Deze "pixel" maakt het mogelijk voor René© om reclame te kopen op Facebook en deze reclameberichten te tonen aan de Bezoekers van de René© website. Op deze manier richt René© zich enkel tot potentieel geïnteresseerde personen. De Facebook Pixel maakt het ook mogelijk om resultaten van eigen Facebookmarketingcampagnes op te volgen, met het oog op optimalisatie. De Facebook Pixel maakt het niet mogelijk om Bezoekers persoonlijk te identificeren.

4. Cookieverklaring

I. Cookie?

Een cookie is een klein databestand dat door een website kan bewaard worden op je computer, smartphone, of tablet. De Website maakt gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies laten ons niet toe je persoonlijk te identificeren maar hebben als doel enkel de werking van de Website te analyseren en te optimaliseren. Door de Website te gebruiken stem je automatisch in met het gebruik van cookies. Je kan ten allen tijde zelf de cookies van je toestel verwijderen of je browser zodanig instellen dat deze bepaalde cookies niet aanvaard.

II. Gebruikte cookies op de Website

_ga - niet-functionele cookie - verloopt na 2 jaar
Doel v/d cookie - Google Analytics: het bijhouden van statistieken en gegevens over hoe de Website gebruikt wordt met het oog op verbetering van de Website.

_gid - niet-functionele cookie - verloopt na 24u
Doel v/d cookie - Google Analytics: het bijhouden van statistieken en gegevens over hoe de Website gebruikt wordt met het oog op verbetering van de Website.

_utmt - niet-functionele cookie - verloopt na 10 minuten
Doel v/d cookie - Google Analytics: het bijhouden van statistieken en gegevens over hoe de Website gebruikt wordt met het oog op verbetering van de Website.

_utma - niet-functionele cookie - verloopt na 2 jaar
Doel v/d cookie - Google Analytics: het bijhouden van statistieken en gegevens over hoe de Website gebruikt wordt met het oog op verbetering van de Website.

_utmb - niet-functionele cookie - verloopt na 30 minuten
Doel v/d cookie - Google Analytics: het bijhouden van statistieken en gegevens over hoe de Website gebruikt wordt met het oog op verbetering van de Website.

_utmc - niet-functionele cookie - verloopt na het afsluiten van de website
Doel v/d cookie - Google Analytics: het bijhouden van statistieken en gegevens over hoe de Website gebruikt wordt met het oog op verbetering van de Website.

_utmz - niet-functionele cookie - verloopt na 1 jaar
Doel v/d cookie - Google Analytics: het bijhouden van statistieken en gegevens over hoe de Website gebruikt wordt met het oog op verbetering van de Website.

CFID - functionele cookie - verloopt na 30 jaar
Doel v/d cookie - Deze cookie zorgt ervoor dat de sessie van bezoekers behouden blijft.

CFTOKEN - functionele cookie - verloopt na 30 jaar
Doel v/d cookie - Deze cookie zorgt ervoor dat de sessie van bezoekers behouden blijft.

naar boven